Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Výhody a omezení benchmarkingu jako nástroje k udržení konkurenční výhody.

Benchmarking podobně jako reegineering, marketing nebo cash flow náleží k těm převzatých termínů, které v posledním desetiletí postupně pronikly do manažerského povědomí a pro které prozatím nemáme plnohodnotné české ekvivalenty. Zapátráme-li po významu slova benchmark, zjistíme, že se jedná o výškovou značku popř. standard, vůči kterému porovnáváme určitou veličinu. Benchmarking tudíž představuje metodický princip pojednávající […]

Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Je ekonomie nudná?

Je to dozajista zapeklitá otázka. Pro studenta pospávajícího v zadních lavicích nepochybně ano. Pro repetenta, který byl nedobrovolně a nevratně katapultován z bran školy snad ještě více. Ale pro nás ostatní? My se zkrátka bez ekonomie v běžném životě neobejdeme. Sám si už nedovedu představit, že bych na své jihočeské chalupě porazil strom dříve než […]