Archív kategorie ‘Nezařazené’

Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

17.01.2013

Prezidentská amnestie ve světle manažerského rozhodování

Nedávná prezidentská amnestie se stala horkým tématem nejen pro právníky, ale i pro laickou, nebo chcete-li občanskou veřejnost. Jak je v těchto případech obvyklé, k meritu věci se vyjadřují jak renomovaní ústavní právníci, tak i samozvaní vykladači ústavy a potenciální architekti nových právních pořádků. Pokud bude nakonec podána ústavní stížnost a Ústavní soud se opravdu k této věci […]

Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

13.09.2012

Olympijská, ale i jiná sportovní ohlédnutí

Prožívání letošního léta získalo určitě vyšší smysl tím, že probíhala olympiáda v Londýně. Pro nás, lektory i studenty VŠEM, byla zajímavá už jenom tím, že jsme mohli držet palce i některým studentům naší školy, kteří na olympiádě reprezentovali.  Díky našim studentům jsme byli olympiádě o něco blíž a určitě jsme ji prožívali s většími emocemi než […]

Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

16.07.2012

„Zametači“ a optimalizace jejich společenských rolí

Zdá se, že se objevil nový profesní termín „zametač“. Mohl by to být člověk, který odklízí a přemisťuje vše společensky nepotřebné na místa pro tento účel vyhrazená. Z tohoto pohledu je profese zametače společensky vyžadovaná a respektovaná. Najednou však zjišťujeme, že není zametač jako zametač a společenská prospěšnost zametání je diskutabilní.  Bývalý vrchní státní zástupce Rampula […]

Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

29.02.2012

Státní správa a Teorie spravedlnosti

S Teorií spravedlnosti (equity theory), kterou známe i pod alternativním názvem Teorie spravedlivé odměny, přišel již v roce 1963 americký behaviorální psycholog John Stacey Adams. Podle Adamse uvědomění si nespravedlnosti je motivační silou. Jedinec se snaží subjektivně vnímanou nespravedlnost odstranit. Zaměstnanci se snaží vyvažovat své vstupy (úsilí, loajalita, spolehlivost, osobní oběť atd.) s výstupy (plat, […]

Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

06.03.2011

Výhody a omezení benchmarkingu jako nástroje k udržení konkurenční výhody.

Benchmarking podobně jako reegineering, marketing nebo cash flow náleží k těm převzatých termínů, které v posledním desetiletí postupně pronikly do manažerského povědomí a pro které prozatím nemáme plnohodnotné české ekvivalenty. Zapátráme-li po významu slova benchmark, zjistíme, že se jedná o výškovou značku popř. standard, vůči kterému porovnáváme určitou veličinu. Benchmarking tudíž představuje metodický princip pojednávající […]