Archív kategorie ‘Podniková ekonomika’

Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

18.02.2014

Devizová intervence a pohled z druhého břehu

Devizová intervence, kterou umožnila nezávislost ČNB na evropské měnové politice, se stala realitou. Hrozba nastupující deflace, umrtvení poptávky po spotřebním zboží a skryté zhodnocování úspor, vykonaly své. Exportéři se z nastalé situace, která jim umožňuje proměnit každé Euro za zhruba 27,5 Kč a každý dolar za více než 20 Kč, radují. Naproti tomu ekonomicky ne […]

Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

04.07.2011

Krizoví manažeři a kam s nimi?

Doznívající finanční krize, o které si (snad) všichni myslíme, že je z větší části za námi, vytvořila zvýšenou poptávku po krizových manažerech. Tito manažeři si ve své genetické výbavě dílem přinesli, ale i osvojili, specifické kompetence, které je kvalifikují k řízení náročných krizových procesů a řešení složitě strukturovaných rozhodovacích problémů. Není pochyb o tom, že krizoví manažeři […]

Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

27.05.2011

Sdílení a transfer intelektuálního vlastnictví

V souvislosti s globalizujícím se podnikatelským prostředím a nadnárodní strukturou řady korporací vyvstává otázka řešení transferu duševního vlastnictví (Intellectual Property (IP) Sharing) v rámci sítě vlastnicky svázaných firem. Podchycení a řešení problematiky v celé její komplexnosti není jednoduché, neboť mnohdy již samotné rozkrytí vlastnických vazeb v rámci často složitě strukturované a propojené skupiny firem je složitým investigativním úkolem. […]