Proč končí emise státních dluhopisů úspěchem?

04.06.2013

Květnová emise spořících dluhopisů skončila opět úspěchem. Dlužno říci, že tento úspěch po zkušenostech s loňskou emisí, byl očekáván. Podobně jako loni, tak i letos, muselo být, v důsledku vysokého zájmů investorů, zkráceno období, po které byly spořící dluhopisy na trhu nabízeny. Naštěstí potenciální investoři s tímto vývojem dopředu počítali a stihli včas umístit své investiční prostředky do jednotlivých dluhopisových titulů. Zdá se, že opakovaně poptávka převyšuje nabídku a tak se naskýtá otázka, proč nejsou jednotlivé emise z hlediska státu nabízeny efektivněji, tzn. s nižším kupónovým výnosem. Kupodivu ale, jak prohlásil náměstek ministra financí pro sekci Veřejné rozpočty Ing. Jan Gregor, státní dluhopisy jsou výhodné i pro stát. Aktuální, poměrně vysoké kupónové sazby, oscilující kolem 3% jsou sice v zájmu investorů, avšak nikoli v zájmu daňových poplatníků, z jejichž prostředků jsou výnosy z dluhopisů investorům vypláceny.  České státní dluhopisy tak nesou minimálně o 1% vyšší výnos, než kolik nabízí bohatý německý stát.  Stát zdůvodňuje nezbytnost vysokého úročení dluhopisů strategickým záměrem nasměrovat 10% státního dluhu do držení českých domácností. Není pochyb, že tento typ věřitele není pro stát příliš rizikový. Pokud by došlo opravdu ke krizi, domácnosti jako věřitelé se budou chovat vůči státu maximálně vstřícně, a nebudou zpochybňovat existenční podstatu státu.

komentáře (0)
Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Další články autora: