Státní správa a Teorie spravedlnosti

29.02.2012

S Teorií spravedlnosti (equity theory), kterou známe i pod alternativním názvem Teorie spravedlivé odměny, přišel již v roce 1963 americký behaviorální psycholog John Stacey Adams. Podle Adamse uvědomění si nespravedlnosti je motivační silou. Jedinec se snaží subjektivně vnímanou nespravedlnost odstranit. Zaměstnanci se snaží vyvažovat své vstupy (úsilí, loajalita, spolehlivost, osobní oběť atd.) s výstupy (plat, jistota zaměstnání, uznání, osobní rozvoj atd.). Aby byl člověk odpovídajícím způsobem motivován, musí být vstupy i výstupy v rovnováze a tato rovnováha musí být navíc kalibrována vůči tržním podmínkám, aby nedocházelo k nesystémovým odchylkám. Pokud předpokládáme platnost Teorie spravedlnosti, tak nejspíš nejnáročnější úkoly v tomto státě plní subalterní úředníci ve státní správě. Jak jinak si vysvětlit, že v roce 2009 dostal neznámý ředitel odboru č. 11 na Ministerstvu financí od nadřízených k základnímu platu ve výši jednoho miliónu ještě mimořádné odměny v hodnotě 850 tisíc korun. Zdánlivě paradoxní na celé situaci je, že tento úředník bral vyšší plat než ministr i premiér, který měsíčné dostává o sedm tisíc méně. Čím si výjimečnou odměnu úředník vysloužil, resort skrývá. „Za úspěšné splnění mimořádného úkolu můžeme podle zákona poskytnout odměnu,“ odpověděl na žádost listu o zdůvodnění Štěpán Kováč z ministerstva financí.
„Sdělení pouhé částky platu či odměn nemůže poskytnout reálný obraz o tom, zda byly poskytnuty v odpovídající výši, eventuálně zda je s veřejnými prostředky nakládáno efektivně,“ argumentoval paradoxně Kováč na jiném místě oficiální odpovědi, proč nemůže jeho úřad zveřejnit ani jméno úředníka.
Z webových stránek ministerstva financí vyplývá, že nejlépe odměňovaným úředníkem by měl být ředitel rozpočtového odboru.
„Odbor 11 se podílí na tvorbě fiskální politiky státu ve střednědobém horizontu. Vytváří právní rámec pro tvorbu a realizaci státního rozpočtu a státního závěrečného účtu a závěrečného účtu kapitol. Zpracovává návrhy přístupů a východisek pro sestavení státního rozpočtu a střednědobého výhledu,“ stojí na webu ministerstva v údajích o odboru 11.
Podle tiskového mluvčího ministerstva však není odbor 11 tím, za jehož správu dostal neznámý úředník největší odměny. „Odbor č. 11 není totožný s odborem 11, je to jen pořadové číslo, nikoli název odboru,“ vysvětlil mluvčí Ondřej Jakob. Odmítl ale upřesnit, co je předmětem výkonu odboru č. 11.
Pokud někomu tyto věci něco připomínají, tak nejspíš pasáže ze slavného románu Franze Kafky Zámek, kde zeměměřič Josef K. se nejprve po celé týdny marně snaží zjistit, kdo je tajemný úředník Klamm, který by mu zprostředkoval vstup na Zámek. Nakonec dospívá k tíživému poznání, že nejen úředník tohoto jména, ale ani Zámek samotný nejspíš neexistuje.

komentáře (0)
Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Další články autora: