Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Devizová intervence a pohled z druhého břehu

Devizová intervence, kterou umožnila nezávislost ČNB na evropské měnové politice, se stala realitou. Hrozba nastupující deflace, umrtvení poptávky po spotřebním zboží a skryté zhodnocování úspor, vykonaly své. Exportéři se z nastalé situace, která jim umožňuje proměnit každé Euro za zhruba 27,5 Kč a každý dolar za více než 20 Kč, radují. Naproti tomu ekonomicky ne […]

Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Proč končí emise státních dluhopisů úspěchem?

Květnová emise spořících dluhopisů skončila opět úspěchem. Dlužno říci, že tento úspěch po zkušenostech s loňskou emisí, byl očekáván. Podobně jako loni, tak i letos, muselo být, v důsledku vysokého zájmů investorů, zkráceno období, po které byly spořící dluhopisy na trhu nabízeny. Naštěstí potenciální investoři s tímto vývojem dopředu počítali a stihli včas umístit své investiční prostředky […]

Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Prezidentská amnestie ve světle manažerského rozhodování

Nedávná prezidentská amnestie se stala horkým tématem nejen pro právníky, ale i pro laickou, nebo chcete-li občanskou veřejnost. Jak je v těchto případech obvyklé, k meritu věci se vyjadřují jak renomovaní ústavní právníci, tak i samozvaní vykladači ústavy a potenciální architekti nových právních pořádků. Pokud bude nakonec podána ústavní stížnost a Ústavní soud se opravdu k této věci […]

Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Olympijská, ale i jiná sportovní ohlédnutí

Prožívání letošního léta získalo určitě vyšší smysl tím, že probíhala olympiáda v Londýně. Pro nás, lektory i studenty VŠEM, byla zajímavá už jenom tím, že jsme mohli držet palce i některým studentům naší školy, kteří na olympiádě reprezentovali.  Díky našim studentům jsme byli olympiádě o něco blíž a určitě jsme ji prožívali s většími emocemi než […]

Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

„Zametači“ a optimalizace jejich společenských rolí

Zdá se, že se objevil nový profesní termín „zametač“. Mohl by to být člověk, který odklízí a přemisťuje vše společensky nepotřebné na místa pro tento účel vyhrazená. Z tohoto pohledu je profese zametače společensky vyžadovaná a respektovaná. Najednou však zjišťujeme, že není zametač jako zametač a společenská prospěšnost zametání je diskutabilní.  Bývalý vrchní státní zástupce Rampula […]

Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Ještě jedno ohlédnutí za školným

Není tomu tak dávno, co president Klaus diskutoval se studenty na České zemědělské universitě. Po krátké prezentaci prezidentových názorů na patologii fungování Evropské unie, přišla otázka studenta, která mířila zcela jiným směrem. Jeden ze studentů se Klause zeptal, jaké v dobách svého studia platil školné. „Tohle já považuji za dost nedůstojnou otázku, předpokládal jsem, že […]

Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Státní správa a Teorie spravedlnosti

S Teorií spravedlnosti (equity theory), kterou známe i pod alternativním názvem Teorie spravedlivé odměny, přišel již v roce 1963 americký behaviorální psycholog John Stacey Adams. Podle Adamse uvědomění si nespravedlnosti je motivační silou. Jedinec se snaží subjektivně vnímanou nespravedlnost odstranit. Zaměstnanci se snaží vyvažovat své vstupy (úsilí, loajalita, spolehlivost, osobní oběť atd.) s výstupy (plat, […]

Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Krizoví manažeři a kam s nimi?

Doznívající finanční krize, o které si (snad) všichni myslíme, že je z větší části za námi, vytvořila zvýšenou poptávku po krizových manažerech. Tito manažeři si ve své genetické výbavě dílem přinesli, ale i osvojili, specifické kompetence, které je kvalifikují k řízení náročných krizových procesů a řešení složitě strukturovaných rozhodovacích problémů. Není pochyb o tom, že krizoví manažeři […]

Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Sdílení a transfer intelektuálního vlastnictví

V souvislosti s globalizujícím se podnikatelským prostředím a nadnárodní strukturou řady korporací vyvstává otázka řešení transferu duševního vlastnictví (Intellectual Property (IP) Sharing) v rámci sítě vlastnicky svázaných firem. Podchycení a řešení problematiky v celé její komplexnosti není jednoduché, neboť mnohdy již samotné rozkrytí vlastnických vazeb v rámci často složitě strukturované a propojené skupiny firem je složitým investigativním úkolem. […]

Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Mystérium transferových cen a přístupy k jeho řešení

V domácím podnikatelském prostředí neustále přibývá podnikatelských subjektů vlastněných zahraničními partnery. Je pravidlem, že různé vlastnicky spřátelené subjekty vstupují do obchodních vztahů a realizují vzájemné transakce. Tyto transakce jsou realizovány za ceny, kterým se říká v odborné terminologii transferové a jako takové se řídí určitými pravidly. Problematiku transferových cen podrobně řeší česká i mezinárodní daňová legislativa. V minulosti […]